Ordförande har ordet

2019-05-19, Styrelseprotokoll 2/2019, 13 maj 2019
Styrelsemöte nr 2/2019 med Veterantraktorklubben Norrtelje.

Plats: Färsna Gård, Nybygget
Tid: Måndagen 13 maj 2019, 16 st medlemmar var närvarande.


1) Bengt öppnar mötet, hälsar alla välkomna, särskilt till Lars Björk som byggt och visade oss en exakt kopia av vår stenupptagningsmaskin.

2) Mats valdes till sekreterare, Ulrika Sandqvist att justera protokollet.

3) Mats och Bengt gick igenom föregående protokoll, godkändes.

3.1) Samtliga var nöjda med årsmötets utformning.

4) Bengt redogjorde för det ekonomiska läget, gott, men vi måste ha koll på
ekonomin då det återstår några stora fakturor som ska betalas.
ex. serviceanslutningen till kommunen på 72000 kr.

Kommunen har betalat till vårt konto anläggningsbidrag 1,257 miljoner.

Någon ansökan till Sparbankens stiftelser har inte gjorts.

Informerades att det regelbundet kommer enstaka nya medlemmar till klubben.

Informerades att kommunen beviljat klubben 20000 kr/år till vägunderhåll av Färsnavägen. Avtalet gäller under två år och enbart under sommaren.

Rapporterades kort om senaste mötet med Färsna gårdsråd.

5) Informerades att dörren till tältet har lagats provisoriskt.

Invändig spackling och målning samt eldragning inomhus är klart.

Ulf Z informerades att han är erbjuden grindar till billigt pris.

Informerades att klubben är erbjuden att köpa BM Viktor för ca 12500 kr.

Frågan om vi ska sälja några traktorer eller redskap kvarstår.

Frågan om vi ska ta upp is nästkommande år kvarstår till senare möte.

Informerades att klubben använt ca 30 tusen kronor till vägunderhåll.

5.9) Klubbens styrelse beslutar att ansöka hos kommunen att bli kulturförening.

Samtliga närvarande vid tackmiddagen hos Harrys den 16 mars var nöjda.

Beslutades att företag och personer som sponsrat vårt nybygge ska få en namntavla uppsatt på en ”ekplanka” som tillverkats av Musse.

Frågan om resan till Skåne varit lyckad blev svaret, Bra, Kul, Intressant.

6.1) Diskuterades programinnehåll vid traktordagen. Redan klart är
Helikopteruppstigning, auktion på cyklar, Lars Björklund anordnar backtävlan med fyrhjulig vagn, Sven-Eric P steker kolbullar, Ramirent bjuder på Skylift till godisregn, Christina E ansvarar för entreavgifter. Frågan om vem som får sälja hamburgare kvarstår.

Rödmålning samt skivor i kalla delen av ”Nybygget” ej klart, behöver göras snarast. Bengt annonserar efter frivilliga på hemsidan.

Bestämdes att efter mötet se på plats behovet och placering av stängsel kring ”nybygget”

Dag för storstädning inför invigningen av ”nybygget” annonseras på hemsidan

Åke Lundin informerade om samarbetet med naturvårdsstiftelsen, allt klart med sådd av äldre kulturväxter.

Bengt efterlyser de som vill hjälpa till på Midsommarafton 19 juni kl 13-15.30, Veteranfordonsdagar samt FUB-trivseldag den 25 maj.

7) Bengt informerade om nästa utskick av medlemstidningen, ”är på gång”

Nästa styrelsemöte bestämdes vara ca en vecka före traktordagen.

Norrtälje den 19 maj 2019

Mats Sigvardsson Ulrika Sandqvist

Tidigare brev från ordförande trans