Bild

Färsna gård

Uppdat. 16 febr 2017.

På bilden ses infarten från Dalbyvägen till det nya utställningsfältet där vi har våra utställningar, även 2018, den 11 augusti. Bilden tagen från Dalbyvägen dit man kommer via Baldersgatan.

Veterantraktorklubben Norrtelje har sitt huvudsäte vid Färsna gård strax norr om Norrtälje stad. Gården ägs av Norrtälje kommun och sköts av Norrtälje Naturvårdsstiftelse. Vid denna fina gård hyr vi den gamla logen där vi under tak har plats för omkring 25 traktorer och andra jordbruksföremål. På åkrarna runt gården har vi våra uppvisningar och andra körningar. Gården är ett uppskattat utflyktsmål. Vid gården finns Färsna 4H sin verksamhet. Här finns en del djur av skilda slag. Hästar, kor, får, getter, grisar, kaniner och höns. Öppettider och visningar finns på deras hemsida. Vid gården finns en affischtavla. Varje förening ansvarar för sin egen marknadsföring.

Färdväg

Med bil när vi har utställning: Bästa vägen är via Knutby Torg och Baldersgatan/Dalbyvägen. DEN 11 AUG => Ni som kommer motorvägen E18, väg 276 eller väg 76 norrifrån - kör Västra vägen. Vid rondellen med skylt #VÄTÖ# kör mot Vätö fram till första trafikljus vid Baldersgatan (Lidl finns i denna korsning). Följ våra skyltar. Även bussar och större lastbilar kan köra denna väg. På utställningsområdet finns även en avkörningsramp - för fordon som har last på flaket. Välkommen! Frågor: ring 0706-938877.

ÖVRIGA DAGAR ÅRET RUNT. Övriga dagar när du besöker Färsna kör man den gamla vanliga vägen, d v s från väg 76 där traktorn står vid vägkanten året om, en Fordson, Höglundare från 1950 - men kör inte den vägen på vår utställningsdag - läs det här stycket -Färdväg- från början igen.

2018 - 11 aug - Traktorklubbens stora, årliga utställning - i år den 11 aug 2018, kl 11-16 äger rum på fältet öster om gården. Kör via Baldersgatan/Dalbyvägen

Med buss

Buss 651 kör från Busstation till Färsna.

Med cykel - till fots

Banvallen från Knutby Torg, efter ca 300 m höger in på gamla, fina gång- och körvägen till Färsna gård. Även Baldersgatan har numera gång- och cykelväg från Knutby Torg.