Styrelsen

Riktnummer 0176, om ej annat anges


Bengt Ericsson Ordf. kassör infoansvar = 0706-938877
Mats Sigvardson Sekreterare 073-516 25 55
Michael Hagström v ord - även i tekn kom 0705-109653
PeO Davidsson # led fest. 0708-463305 22 32 22
Kurt-Åke Mattsson ¤ Tekniska kom 0706-52 26 76
Lena Sandqvist fest och admin
Ulf Zetterström # 0702-722244
Joakim Höök ¤ 072-740 42 32
Anton Persson ¤ --
Pär Lundin ¤ 070-560 03 13
Nils-Gunnar Bergström ¤ 073-024 90 55
Stefan Ericsson ¤ 070-5705803
Karl Ove 'Kalle' Öhman ¤ 076-113 44 66
Åke Lundin ¤mobil 073-6793531 0176-580 38
Sven-Erik Lindgren ledamot 070-556 6093
X (Arne Gillberg) avliden 6 jan 2024 0706-178502
X Nils-Gunnar Carlsson adj. 0706-523163 0176-57379
X Lars Hellquist adj + fotograf 070-6824444
==Protokoll finns under ==> =Ordf.har ordet
X= adjungerad kalllas till styrelsemöte
X (Axel Pettersson) avliden 15.2.2023
Kicki Jansson ordf valberedning 0705-375921
X (Carl Wahlgren) avliden 5 maj 2023
Ulrika Nordlund-Sandqvist revisor 070-3099235

¤
ledamot i tekniska kommittén
#
ledamot i kommittén för fest och nöje
=
informationsansvarig
trans