Hänt med bild

2013-03-31, PÄR LUNDIN FRAMFÖR SITT TACK.

Pär skriver till oss:

Stort tack för den fina utmärkel-sen jag känner mig mycket hedrad!

*Årets utmärkelse* har delats ut ända sedan 1989 med undantag för något år. 2013 fick Pär Lundin priset.

Utmärkelsen är instiftad av styrelsen med godkännande av årsmötet. Medlemmar föreslår kandidater. Styrelsen beslutar och utdelning sker som regel vid årsmötet.

I år hade vi många kandidater, hela sex stycken. När det drog ihop sig till avgörandets stund framstod Pär som de flestas kandidat. Även i styrelsens omröstning fick Pär flest röster. Eftersom Pär tillhör styrelsen genomfördes en sluten omröstning där ledamöterna fick meddela ordföranden.

MOTIVERING: Pär har visat stort intresse för verksamheten i vår klubb. Med egna traktorer i gott skick deltar han i många av våra aktiviteter. Vid utställningar har Pär ett ansvarsfullt uppdrag som han skött på ett utmärkt sätt. Vidare har han under många år deltagit i styrelsearbetet, bl a som kassör.
PRISET i år utgjordes av en modell; Ferguson TEA 20. Iordninggjord av Lars Hellquist och Sven-Inge Lundh.

FOTO. Pär tar emot priset av ordf. Bengt Ericsson. (bilden är klickbar)

-23.3.2013 - Bengt E ordförande

» Tillbaka

Hänt med bild - Arkivet | Senaste inläggettrans