Hänt med bild

2022-03-10, Medlemsbladet 1.2022 - William 5 år

Medlemstidningen 1.2022 tycks just nu. Lagom till Påsk bör den ligga i din brevlåda. 16 sidor med Traktorklubbens verksamhet. Årets *Hemma Hos* blev på tre ställen. Axel Pettersson 93, Anders Singstedt 45 och William 5 (fem). Jag tror mig kunna utlova trevliga sidor, som inte bara handlar om tändstift, fotogen och diesel. Sexton sidor med vår omfattande och omväxlande verksamhet.
FOTO 1: Anders Singstedts röda Grålle före renoveringen. I bladet får vi följa hans otroliga jobb.
FOTO 2: Unge William med typ 60 traktorer. (fotograf mamma Elin, som godkänt publicering)

» Tillbaka

Hänt med bild - Arkivet | Senaste inläggettrans