Hänt med bild

2021-04-02, 1 april 2021, Harvat och klart

1 april 2021 (inget aprilskämt). Skördeåret vid gården är påbörjat. Vårbruket. Alla sex höstplöjda åkrarna vid Färsna är sladdade och #mjukharvade#. Nu är de torra topparna på höstplöjet kapade och fukten i jorden bevaras efter äldre metoder. Två av dessa åkerlappar ligger intill gården trädgård. Kanske med potatis för skolelever och grönsaker av olika slag. Carl Wahlgren, gårdens sista privata ägare och brukare, har detta namn på åkern: Åkern nedanför Storbyggningen. (ännu äldre namn: Södergärdet). Nästa steg - plocka sten av Trakorklubben och nu tar Naturvårdsstiftelen vid med ev gödsel och grödor.
TVÅ FOTON: KLICKA PÅ BILDERNA = STÖRRE: a) sladden på Östra gärdet som har namnet Brygghusgärdet. b) Åkern söder om gården vid äldreboende Attendo - harvad.

» Tillbaka

Hänt med bild - Arkivet | Senaste inläggettrans