Hänt med bild

2019-04-15, Vägen till Färsna, 2019-04-15

Veterantraktorklubben har fått uppdraget att sköta vägunderhållet mellan väg 76 till gården, ca 500 meter. Idag är arbetet påbörjat. Det som sker är följande: Djupskrapning, mer grus 0/16, vattning + dammbindande material (salt ell liknande).
BILD 1: före vägarbetet - så här det varit under lång tid.
BILD 2: 15 april 2019 kl 14.00.
--------------
För att vägen i fortsättning ska vara av god kvalitet krävs att hastigheten sänks. Vi rekommenderar 30 km. Vi (Traktorklubben) kommer inte att ha råd med alltför omfattande arbete med vägunderhållet. Så.......nu är det upp till dig som bilförare - kör varligt!

» Tillbaka

Hänt med bild - Arkivet | Senaste inläggettrans